مسابقات رباتیک دانش آموزی تهران کاپ
اهدا جوایز مسابقات استانی رباتیک
, , ,

اهدا جوایز مسابقات استانی رباتیک و نوآوری

/
جوایز مسابقات استانی رباتیک و نوآوری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ به نف…
مسابقات استانی رباتیک دانش آموزی
, ,

مسابقات استانی رباتیک و نوآوری دانش آموزی

/
مسابقات استانی رباتیک و نو آوری دانش آموزی این بار با سبکی متفاوت …