روبوکاپ دانش آموزی دانشگاه تهران
,

پنجمین دوره روبوکاپ دانش آموزی دانشگاه تهران

/
گروه آموزشی روبوکو با همکاری مرکز آموزشی سیگما و دانشگاه تهرا…
روبوکاپ دانش آموزی دانشگاه تهران

اخبار رباتیک و کلیپ های انگیزشی در روبوکو

/
ما در کلاس های آموزشی روبوکو از کلیپ های انگیزشی استفاده می کنیم …