رباتیک پایگاه تابستانی
, ,

کلاس رباتیک در پایگاه تابستانی مدارس

/
کلاس رباتیک در پایگاه تابستانی مدارس از جایگاه ویژه ای برخوردار است…
مسابقات رباتیک دانشگاه تهران
, , , ,

کسب مقام در مسابقات رباتیک دانشگاه تهران

/
کسب مقام دوم و سوم در مسابقات رباتیک دانشگاه تهران توسط دانش پژوه…