آموزش دوره های رباتیک
, ,

آموزش دوره های رباتیک دانش آموزی

/
آموزش دوره های رباتیک دانش آموزی روبوکو به زودی علاوه بر تهران در سراسر …
کلاس رباتیک نوجوانان
, ,

برگزاری کلاس رباتیک برای کودکان و نوجوانان

/
برگزاری کلاس رباتیک برای کودکان و نوجوانان در سال های اخیر با…
نمایندگی رباتیک

شرایط اخذ نمایندگی رباتیک دانش آموزی

/
کانون رباتیک و خلاقیت اوج به جهت گسترش علم رباتیک و خلاقیت اقدام به ا…