اهدا جوایز مسابقات استانی رباتیک
, ,

آموزش رباتیک و کار آفرینی کودکان

/
آموزش رباتیک و کار آفرینی کودکان در مدارس تهران با همکاری کانون …