خلاقیت
, ,

تاثیر خلاقیت بر موفقیت

/
تاثیر خلاقیت بر موفقیت افراد امری ملموس و غیر قابل چشم پوشی ا…
اهدا جوایز مسابقات استانی رباتیک
, , ,

اهدا جوایز مسابقات استانی رباتیک و نوآوری

/
جوایز مسابقات استانی رباتیک و نوآوری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ به نف…