مسابقات رباتیک و نوآوری دختران
,

برگزاری مسابقات رباتیک و نوآوری ویژه دختران

/
برگزاری مسابقات رباتیک و نوآوری ویژه دختران در دی ماه ۱۳۹۵ در مجتمع…