مسابقات استانی رباتیک دانش آموزی
, ,

مسابقات استانی رباتیک و نوآوری دانش آموزی

/
مسابقات استانی رباتیک و نو آوری دانش آموزی این بار با سبکی متفاوت …