کامپیوتر

آموزش کامپیوتر، زبان های بین المللی، مهارت های زندگی و ورزشی از اولویت برنامه ریزی برای کودکان و نوجوانان در عصر کنونی می باشد.

کانون رباتیک و خلاقیت اوج با توکل بر خداوند متعال و با بهره گیری از مدال آوران المپیادهای علمی، نفرات ممتاز کنکور و نیز مدرسان سراسر کشور در این زمینه گام های مهمی را برداشته و یا در شرف برداشتن است.

نظام تعلیم و تربیت از ارکان اصلی رشد و تعالی هر جامعه است. مسلما آنچه بیش از هر چیز در این نظام حائز اهمیت است، شیوه های مورد استفاده در آموزش و پرورش است و حساسیت انتخاب این روش ها زمانی که مخاطبین آن در سنین کودکی و نوجوانی باشند پر رنگ تر می شود. همه بر این موضوع واقفیم که در عصر رسانه ها زندگی می کنیم و حضور موثر در جامعه بدون داشتن مهارت های لازم برای استفاده از ابزارهای ارتباطی تقریبا غیر ممکن است.

در این بین نحوه ی ورود کودکان به دنیای کامپیوتر دغدغه ی بسیاری از دلسوزان امر آموزش شده است. از یکسو واگزاری این مقوله به کودکان و دل بستن به یادگیری تجربی کار با کامپیوتر مسیری پر مخاطره است که نه تاثیرات دراز مدت تربیتی آنرا می توان نادیده گرفت و نه امکان هدایت کودکان را در جهتی که به تقویت مهارت های علمی و ارتباطی آنان منجر شود فراهم می کند. از سوی دیگر اگر  این آموزش حتی به شکلی نظام مند در سنین خرد سالی شروع شود اما خصوصیات روحی کودکان را نادیده بگیرد و آموزشی صرفا تئوریک و خشک را به مخاطب ارائه کند نتیجه ای جز واپسزدگی کودکان و کاهش شور و شوق آموختن در آنان نخواهد داشت.

آنچه در این بخش سرلوحه ی کار قرار گرفته، آموزش پروژه محور است و به عقیده ی ما هم محاسن هر دو شیوه ی فوق را داراست و هم معایب هر دو را برطرف کرده است.

شیوه ی آموزش پروژه محور دقیقا به دنبال برانگیختن حس کنجکاوی کودکان و هدایت بازی های آنان در جهت یادگیری مفاهیم کامپیوتری است.

جروم برونر روانشناس آمریکایی معروف قرن بیستم می گوید: کودکان تقریبا هر چیزی را در هر سنی یاد می گیرند به شرط اینکه با شیوه ای مناسب به آنها ارائه شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از چگونگی برگزاری کلاس های کامپیوتر در مراکز خود می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا در اسرع وقت به صورت حضوری در مراکز شما حضور یابند.