کارآفرینی کودک

علم بهتر است یا ثروت؟

این سوال از دیرباز مطرح بوده و حتی زمان پیامبران هم پرسیده شده و همه به آن جواب دادند و به هزاران دلیل ثابت شد که علم به مراتب شریف تر است از آن جهت که ثروت می رود و علم می ماند.

ثروت انسان را به سمت غرور می برد و علم به سمت تواضع.

ثروت کج می سازد و علم راست.

ثروت طمع آفرین است و علم آرامش می آورد.

و دلایل و منطق ها در باب مزیت علم نسبت به ثروت فراوان است.

نکته قابل توجه اینجاست که به ما گفتند علم از ثروت شریف تر است اما به ما نگفتند این علمی که می گویند از ثروت بهتر است کدام علم است.

به فرموده قرآن ( یحرفون الکلم عن مواضعه ) معنی کلمات را از جایگاه آن خارج می سازند و بدین واسطه مردم را گمراه می سازند.

بسیاری از علومی که امروزه در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شوند، به دلیل ضعف در ساختار آموزشی نفعی برای دانش آموزان و دانشجویان نداشته و پس از مدتی کاملا فراموش می شوند.

نهایتا هم می بینی آنچه به مردم می آموزند یک آگاهیست که به هیچ کار نیامده و نفعی نداشته است.

علم این نیست که یاد داده می شود چون علم نافع است و اکثر آنچه ما در مدارس و دانشگاهها تدریس می شود غیر نافع.

علم نوریست که در دل هر کس وارد شود او را از زمین به آسمان می رساند و امور زندگی اش را سامان می دهد.

مگر غیر از اینست که انسان برای زندگی در دنیا نیازمند علومیست که به واسطه آن ها به سعادت برسد؟

نیازهای زندگی ما چیست؟

آیا علوم این نیازها به ما یاد داده شد؟

مثلا امروز اکثر مردم ما مشکل اقتصادی دارند.

چقدر به ما یاد دادند چگونه اقتصادمان را رشد دهیم؟ تقریبا صفر.

یکی دیگر از مشکلات زندگی های ما مشکل اخلاقیات است.

چقدر به ما اخلاق یاد دادند؟ تقریبا صفر.

یکی از مشکلات زندگی های ما آداب درست زندگی کردن و شاد بودن است.

چقدر به ما آن را یاد دادند؟ تقریبا صفر.

از آن طرف یکی از چیزهایی که تقریبا در زندگی به ما کار ما نمی آمد مثلثات و انتگرال ها و لگاریتم و امثال این ها بود.

چقدر یاد دادند ؟ سال ها.

بدتر از همه این ها اینکه معنی کلمه علم را در نظرمان زشت کردند به طوری که امروز خیلی ها می گویند ثروت بهتر از علم است.

درست هم می گویند.

ثروت بهتر است از علمی که به کار نیاید و نفع نبخشد.

ثروت بهتر است از دانشی که فقط عمر را ضایع کند و نتیجه ندهد.

کانون رباتیک و خلاقیت اوج با در نظر گرفتن این موارد بحث کار آفرینی کودکان را در دستور کار خود قرار داده است و کار آفرینی و کسب علوم نافع را به دانش پژوهان خود آموزش می دهد.

با همه این اوصاف توصیه می کنیم در صدد علم باشید چرا که علم فی ذات شریف است و آنچه شرافتش ذاتیست قیمتیست.

در صدد علمی باشید که نفعی برایتان بیاورد.

علمی را بیاموزید که به کار آید و شما را به جلو برد نه آنکه مغزتان را هدر دهد و مانع پیشرفتتان شود.

تمامی دانش پژوهان مستعد کانون رباتیک و خلاقیت بعد از سپری کردن دوره های آموزش بعنوان کمک مربی به مراکز آموزشی فرستاده می شوند.

حال بیاید تغییری کنیم پیش از تمام شدن فرصت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از چگونگی برگزاری کلاس های کارآفرینی کودکان در مراکز خود می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا در اسرع وقت به صورت حضوری در مراکز شما حضور یابند.