برنامه های رسانه ای:

1-پخش تیزر ربات کوچولوی من در شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

2- انتشار خبر در شبکه های مختلف خبری سیما