سطح بندی آموزشی

یکی از مهمترین مسئله هایی که در تمام سیستم های آموزشی به عنوان نقص و ایراد با آن مواجهیم هم درک نبودن دانش آموختگان یک کلاس از منظر سطح علمی، هوش و فهم است. به طوری که شاهد آنیم که بسیاری از دانش آموزان یک کلاس بدلیل هوش بالاتر از سطح کلاس غالبا بهره زیادی از حرفهای مدرس و معلم نداشته و غالب حرفهایی که می شنوند تکراری است و کلاس را خسته کننده می بینند و بالعکس برخی دانش آموزان بدلیل هوش کمتر مسئله ای را در کلاس متوجه نداشته و از اینکه آن را بپرسند و مورد تمسخر همکلاسی های خود قرار بگیرند از سوال کردن امتناع ورزیده و بدون آنکه مسائل را بفهمند پشت سر هم آنها را از دست می دهند. صاحبنظران راهکارهای مختلفی را برای این امر در نظر گرفته اند. رایج ترین شیوه آنست که دانش آموزان را سطح بندی کرده و قوی ها را در یک کلاس و ضعیف تر ها را در کلاس دیگر می گذارند.

این مسئله اگر چه خوبی هایی دارد لیکن بدلیل آنکه پیشرفتی برای ضعیف تر ها ندارد سبک زیاد جالبی نیست.

راهکار سیستم آموزشی کانون رباتیک و خلاقیت اوج ، راهکاری متفاوت و نوین است.
مطالب در ۴ سطح علمی طبقه بندی شده و در جزوات آموزشی قرار گرفته اند. زبان هر یک از سطوح با هم متفاوت بوده و با هر سنی از منظر خود سخن به میان می شود.
سطح ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه سطوح علمی هستند که با ۴ رنگ مختلف به سبک color education  در جزوات بیان گشته اند.
حال اگر دانش آموزی در مبحثی مشکل داشت به یک درجه پایین تر مراجعه کرده و مطالب را یاد می گیرد. سپس مطالب رده خود را خوانده و امکان دارد توانایی مطالعه درجه بالاتر را هم داشته باشد.
دانش آموزی هم که مطالب سطح خودش برایش ساده است می تواند مطالب سطوح بالاتر را مطالعه نماید.
اینگونه است که نوین ترین سیستم آموزشی را سیستم آموزشی کانون رباتیک و خلاقیت اوج در رباتیک ایران ارائه کرده و بسیاری از صاحبنظران به این سبک نگاه ویژه دارند.