خدمات آموزشی نوین

•آموزش مدرسین به صورت اینترنتی
•برگزاری آزمونهای جامع از مدرسین
•آموزش رباتهای روبووار، کیتاروبو و سنسوروبو ویژه مدرسین
•رفع مشکلات فنی و تخصصی مدرسین
•طراحی مدارات و آشنایی با ساختار طراحی رباتها
•روند جذب و تربیت مدرس
•روشهای نظارت بر کار مدرسین
•نحوه پرداخت حق التدریس
•مسابقات پایان ترم و نحوه برگزاری آنها
•روند ترم ها و شرح آموزشی آنها
•روند ثبت اختراع و اصول پرورش مخترع
•باید ها و نباید های رفتاری مدرس
•بحرانهای احتمالی در سیستم آموزشی
•اجراییات برای انجام شدن در یک مرکز
•عوامل موثر جانبی کار در علاقه مندی دانش آموزان و خانواده ها
•آموزشهای لازم روانشناسی کودک و نوجوان به مدرس
•مشکلات احتمالی مدرسین و دانش آموزان در کار با رباتها در ترم های مختلف
•عوامل جذب و ریزش در رفتن به ترم های بالاتر
•پایداری آموزشی در ترم ۱ به ۲ و بالاتر
اینها مباحثی است که واحد آموزش به عنوان خدمات آموزشی سیستم آموزشی کانون رباتیک و خلاقیت اوج ارائه می دهد.