تسهیلات کاری

تسهیلات کاری کانون رباتیک و خلاقیت اوج غالبا ویژه مدیران ارشد صورت می پذیرد.
برخی از این تسهیلات عبارتند از:

  • ۱۰ درصد افزایش حق التدریس
  • حمایت جذب افزایش نیروهای تیم از سوی کانون برای مدرس
  • برگزاری کارگاه های ماهانه برای مدرسین و مدیران
  • زیر گروه نمودن سایر مدرسان برای مدیریت و معاونت های مختلف
  • دادن کاتالوگ ها و برگه های تبلیغاتی ویژه تمامی مدرسان
  • ارائه CD و DVD های آموزشی ویژه مدرسان و کادر اجرایی آنان
  • استفاده از سامانه پیام کوتاه جهت اطلاع رسانی
  • حمایت آموزشی ویژه مدرسان عضو شورای آموزش
  • و ..