کیتاروبو

در این ترم هدف آشنایی با ساختارهای الکترونیکی ربات‌ها می‌باشد که به عنوان ترم دوم دوره ابتدایی و همچنین ترم اول برای دبیرستان در نظر گرفته شده است. در این قسمت به کمک قطعات الکترونیکی و برد بورد مداراتی را می‌توان طراحی کرد و در نهایت با یک برد که بر روی آن چهار ربات آموزشی قرار گرفته آشنا شده و می‌توان آنها را راه اندازی نمود.

از آنجایی که شکوفایی استعداد و خلاقیت دانش آموزان از دغدغه های خانواده ها بوده و سیر آموزشی دانش آوزان نیازمند ارتقاء سطح بالاتری از علم رباتیک است، دریافت مفاهیم پایه‌ای در مورد ربات‌های هوشمند، آشنایی با قطعات و مدارات الکترونیکی و همچنین ساختار مکانیکی ربات در این ترم، ذهن دانش آموزان را جهت داده و عاملی برای ایجاد انگیزه و پرورش استعداد ایشان می‌شود. مکانیزم علمی ربات‌های آموزشی در این دوره و چگونگی اجرای فرامین بر اساس قواعد ریاضی خلاقیت آنها را در استفاده از المان‌ها و مدارات چنان پویا می کند که بچه‌ها قادر خواهند بود با استفاده از قطعات داخل بسته آموزشی ربات‌هایی را بسازند که به منظور شرکت در مسابقات رباتیک نیز کاربرد داشته باشد.

از جمله مباحث مطرح شده در دوره کیتاروبو:

– آزمایش پتانسیومتر، LED، بیزر، فتوسل، ۷SEG، موتور

– طراحی چراغ مطالعه

– ساخت ربات حل ماز بابرخورد و بدون برخورد

– آزمایش ترانزیستور، دیود

– آزمایش الکتریکی جذاب با LED و مقاومت

– آموزش ساخت مدار آپ امپ

– ساخت ربات نوریاب و مسیریاب