ربوخلاق

دانش آموزان در این ترم با تعریف خلاقیت آشنا شده و با استفاده از یک سری وسایل ساده و قطعات الکترونیکی ربات‌هایی خواهند ساخت که زاییده ذهن و خلاقیت آنهاست. خلاقیت شامل تولید چیزی است که هم اصیل و هم ارزشمند باشد و نشأت گرفته از فرایندهای خودآگاه و ناخودآگاه انسان می‌باشد.

افراد خلاق خیال‌پرداز هستند و رویاهای خود را بهتر به خاطر می‌آورند. افراد خلاق، همواره به اندازه کافی از هوش برخوردارند. یعنی لزوماً انسان های دارای هوش بالا، انسان های خلاقی نیستند. بلکه کسانی خلاق هستند که توانسته اند هوش خود را به نحو مطلوبی تربیت و سازماندهی کنند. افراد خلاق به توانایی خود اعتماد و باور دارند و تصویری واقعی از امکانات و حدود توانمندی های خود دارند.

به خاطر پرورش خلاقیت باید کارهایی انجام دهیم که از طرفی دانش و تجربه ما را که به عنوان ماده خام خلاقیت هستند بالا ببرد و از طرف دیگر شیوه تفکر ما را اصلاح و هدایت کند و از سویی قدرت تخیل ما را بهبود بخشیده و امکان تصورسازی به ما بدهد. می دانیم که خلاقیت نوعی تکاپوی فکری و ذهنی برای دست یابی به اندیشه های بدیع است. پس کارهایی که بتواند ذهن را در این راستا به تکاپو وا دارد و به ما فرصت اندیشیدن و تبلور آن را در جهان خارج بدهد، موجب افزایش خلاقیت می شود.

آموزش طراحی ربات، آموزش ساخت چرخ و فلک (مرکز ثقل)، دریل، پنکه، ساخت ربات های جنگجو و آتشنشان پیشرفته و ربات های مسابقه از جمله مباحث این دوره به حساب می آیند.