ربات های پروازی از تازه ترین و هیجان انگیز ترین رباتها در بحث ربات های آموزشی به حساب می آیند. بر این اساس کانون رباتیک و خلاقیت اوج با برگزاری سه دوره در سطح های پایه، آماتور و پیشرفته به معرفی و چگونگی پرواز ربات ها پرداخته و با ساخت ربات های دست پرتاب، موتور کشی و الکتریکی رادیویی، جای خالی این بخش جذاب را در بین ربات های آموزشی پر نموده است.