در دوره ی آموزشی روبوار دانش پژوهان ضمن مرور مباحث الکترونیک با اصول اولیه ی الگوریتم نویسی و کشیدن فلوچارت برنامه نویسی آشنا می شوند .امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتباط گسترده ی انسان با کامپیوتریادگیری زبان برنامه ی نویسی یک امر ضروری به نظر می رسد .دوره ی آموزشی روبوار از دوره ی های مقدماتی آموزش ربات های نیمه هوشمند محسوب می شود که داش پژوهان با توجه به آموخته های خود شروع به ساخت و برنامه ی نویسی رباتهای پیشرفته تری می نمایند .

مهارت هایی که دانش پژوهان بعد از گذراندن دوره ی آموزشی کسب میکنند عبارتند

  • قدرت تجزیه و تحلیل کردن مسایل پیرامون
  • درک اصول اولیه ی الگوریتم و برنامه نویسی
  • شکوفایی قدرت خلاقیت در زمینه ی ارایه ی برنامه های متنوع
  • آشنایی و ارتباط با زبان کامپیوتر
  • ایجاد یک سازمان یا نظم فکری در دانش پژوهان